Pasowania

 

Ceremoniał pasowania na Rycerzy w kościele św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

 

Rycerz – Kanclerz – do głównego celebransa:
Waszej wielebności Ojcze świątobliwy przedstawiam tych wybornych giermków, prosząc najpokorniej Waszą Wielebność o przyjęcie ich pobożnych ślubowań, aby godnie mogli wejść w grono rycerzy.

Główny celebrans:
Wysłuchaj o Panie naszej modlitwy i łaskawie pobłogosław swoim majestatem te miecze, które twoi słudzy podniosą, aby bronić Kościoła, – wdów i sierot, oraz wszystkich twoich sług dla obrony przed tymi co sieją strach i śmierć.

pasowania 1

Główny celebrans do giermków:
Drodzy bracia
Każdy, kto chce być rycerzem, musi być wielkodusznym, wolnie urodzonym, szczodrym, doskonałym i mężnym. Zanim jednakże uczynicie ślubowanie swego stanu, usłyszycie z należną rozwagą zasady reguły. Taką zaś jest reguła stanu rycerskiego: przede wszystkim słuchać codziennie mszy św. z pobożnym rozpamiętywaniem Męki Pańskiej; odważnie walczyć w obronie wiary katolickiej; święty Kościół wraz z jego sługami uwalniać od jakichkolwiek napastników; wdowy i sieroty wspierać w potrzebie, unikać wojen niesprawiedliwych; nie domagać się niesłusznego żołdu; stoczyć pojedynek w obronie każdego niewinnego; stawać na turnieje dla ćwiczeń rycerskich a nie dla pustej sławy; miłość w sercu nosić; prawdę sercem i usty wyznawać, żyć nienagannie wobec Boga i ludzi na tym świecie. Jeżeli zaś będziecie przestrzegać tych zasad rycerskiej reguły, osiągniecie doczesną chwałę na ziemi a po tym życiu – chwałę niebios.

pasowania2

Główny celebrans: / po uklęknięciu na klęczniku giermka i położeniu prawej ręki na Biblii /
Czy pragniesz, więc przyjąć rycerski stan w Imię Pana i spełniać wedle twej możności regułę wyjaśnioną ci według powyższego tekstu?

Giermek: chcę

Główny celebrans podaje giermkowi tekst, który ów wobec wszystkich odczytuje:

Ja, / ….. / przysięgą zobowiązuję się przestrzegać regułę rycerską na tę Świętą Ewangelię, której dotykam

pasowania3

Główny celebrans:
To pobożne wyznanie niech będzie początkiem wszelkich łask Bożych tobie potrzebnych

Główny celebrans: a teraz zbliż się niech cię uderzę
/ mieczem trzykrotnie uderza ramiona giermka poczynając od lewego ramienia/ 

p5

Główny celebrans:
Mianuję cię rycerzem na cześć wszechmogącego Boga i przyjmuję do grona rycerskiego. A pamiętaj, że Zbawiciel świata był za ciebie wychłostany, wyszydzony wobec kapłanów, w koszulę szkarłatną ubrany i wydrwiony wobec króla Heroda, był nagi i poraniony, powieszony na krzyżu wobec całego ludu. Zwracam ci uwagę byś pamiętał o Jego hańbie, radzę ci przyjąć jego krzyż, wzywam cię byś głosił Jego śmierć i zmartwychwstanie.

Rycerz pasowany odpowiada: Amen

p6

Główny celebrans:
Odrzuć wszelkie diabelskie pokusy, bądź czujny i wierny Chrystusowi oraz zawsze godny pochwały. Obyś nigdy nie użył miecza w niesłusznej sprawie i ran nikomu nie zadał.

Rycerz pasowany odpowiada: Amen

Comments are closed.