Wyprawy

KRUCJATA W OBRONIE KRZYŻA

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper
et in saecula saeculorum,
Amen.

 

WIELKIE  ZWYCIĘSTWO W STRASBURGU !!!

Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjmuje orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu odnośnie do obecności krzyża w szkołach – czytamy w oświadczeniu rzecznika Watykanu, ks. Federico Lombardiego. Jak zaznaczono, jest to wyrok „dość zobowiązujący” o historycznym znaczeniu.

Ks. Lombardi zauważa, że Wielka Izba odrzuciła pod każdym względem orzeczenie pierwszej instancji, przyjęte jednomyślnie, które spowodowało nie tylko apelację pozwanego rządu włoskiego, ale także poparcie jego stanowiska przez wiele innych krajów europejskich w stopniu nigdy wcześniej nie spotykanym, a także wiele organizacji pozarządowych, co było wyrazem szerokiego odczucia mieszkańców naszego kontynentu. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 18 marca 2011 r. Odnośnie obecności krzyża w szkołach potwierdza nasze prawo do wyznawania naszej wiary katolickiej .

           Na wieść o wydaniu wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dn. 18 marca 2011r.odnośnie do obecności krzyża w szkołach serca rycerzy św. Jadwigi Królowej napełniły się wielką radością. W 2010r Pan Bóg  pozwolił nam dać  skromny wkład w obronę tak ważnego dla każdego katolika symbolu wiary. Tysiące Polaków przyłączyło się do naszej inicjatywy z wielkim poświęceniem  i  radością zbierano podpisy pod petycją , odprawiono dziesiątki mszy świętych w tej intencji, wspólne modlitwy i poświęcenie ludzi przyniosły  piękny efekt. Rozdaliśmy kilka tysięcy różańców i szkaplerzy,  spotkaliśmy się z dużą  życzliwością i  gościnnością  na swojej drodze , a relikwie drzewa krzyża świętego , które z nami podróżowały pokrzepiały  ludzi, wspólne modlitwy przy relikwii dawały ludziom niewypowiedzianą radość. Dziękujemy wszystkim za  wkład w to piękne dzieło naszych serc rycerskich  wspólne zwyciężyliśmy, nasze modlitwy zostały wysłuchane. Krzyż jest bezpieczny w całej Europie.

 &

KRUCJATA W OBRONIE KRZYŻA !!!

Rycerze św. Jadwigi Królowej Polski głosząc śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przejadą konno z relikwiami drzewa Krzyża Świętego przez Polskę.

RUSZAMY  10 KWIETNIA 2010 r. SPOD KRZYŻA  NA GIEWONCIE   ZACZYNAMY GODZ 8.00 BOGURODZICĄ , ODCZYTANIEM APELU DO CHRZEŚCIJAN , MODLITWĄ DO ŚW. ARCHANIOŁA MICHAŁA

 
Spotkanie noworoczne rycerzy Św. Jadwigi Królowej Polski
przyniosło od dawna oczekiwane rezultaty.

Komes Andrzej Popławski, przekonany o słuszności decyzji, postanawia:

 

 

Rycerze Św. Jadwigi Królowej Polski ruszają do walki w obronie
Krzyża , prawdy, wartości religijnych , rodzin katolickich , Kościoła , historii , tradycji i korzeni chrześcijańskich Polski i Europy.

Walka ma mieć charakter manifestu wiary w obliczu ataków na chrześcijan i stać się wyrazem miłości do Chrystusa i Ojczyzny.

Rycerze przejadą konno spod Krzyża Giewontu do pomnika Trzech Krzyży w Gdańsku, w proteście przeciwko atakom na wartości, które są święte dla każdego katolika.

&

 

Fragment przysięgi rycerzy św. Jadwigi Królowej:

Główny celebrans:

Mianuję cię rycerzem na cześć wszechmogącego Boga i przyjmuję do grona rycerskiego. A pamiętaj, że Zbawiciel świata był za ciebie wychłostany, wyszydzony wobec kapłanów, w koszulę szkarłatną ubrany i wydrwiony wobec króla Heroda, był nagi i poraniony, powieszony na krzyżu wobec całego ludu. Zwracam ci uwagę byś pamiętał o Jego hańbie, radzę ci przyjąć jego krzyż, wzywam cię byś głosił Jego śmierć i zmartwychwstanie

Rycerz pasowany odpowiada: Amen

 

Plakat Krucjaty

  Nadeszła godzina próby naszej wiary i obrony przekazanego nam przez przodków jej depozytu. Czując się wezwanymi do protestu w obronie Świętego Krzyża, wiary, dla uświadomienia światu, że istnieje prawo wyższe, które nie podlega żadnym rozporządzeniom władzy ziemskiej, Rycerze Świętej Jadwigi Królowej Polski,  zgodnie z rycerskim etosem, z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego wyruszają na KRUCJATĘ .
RUSZAMY KONNO PRZEZ CAŁĄ POLSKĘ OD KRZYŻA GIEWONTU DO POMNIKA TRZECH  KRZYŻY W GDAŃSKU.
                                                   &
Rycerz Chrystusowy to krzyżowiec, Idzie śmiało naprzód, Swoją pierś przyoblekł w kolczugę, a dusze okrył pancerzem wiary. Z tą podwójną zbroją nie obawia się już ani człowieka, ani szatana.
Idźcie zatem, rycerze, śmiało naprzód, idźcie z sercem nieustraszonym przepędzić wszystkich wrogów Krzyża Chrystusowego!
A tę pewność miejcie, że ani śmierć, ani życie, nie odłączą Was od Chrystusowej miłości .
                                                         R. Pernoud, ,,Templariusze"  

 

 - Jeśli jesteś solidarny  w proteście przeciwko lekceważeniu narodu, który identyfikuje się z krzyżem Chrystusa,

- jeśli masz odwagę, aby bronić tego Krzyża,

- jeśli rozumiesz odpowiedzialność za Ojczyznę, naszą ziemię, tradycję, kulturę i historię z miłości do tego, co Polskę stanowi, poprzyj nas , módl się z nami. Nie możemy zawieść Boga, Ojczyzny i tych, co oddali za te wartości życie.                         

Non possumus!

 

Szukaj informacji na plakatach w swoim mieście, pytaj w swojej parafii, zadzwoń, napisz!

Rycerze Św. Jadwigi Królowej.

34-400 Nowy Targ.
ul. Ludźmierska 17

Tel. 697 120 334

 

Non possumus !!!

Historia chrześcijańskiej Polski zaczyna się w roku 966, kiedy to nasi przodkowie przyjęli chrzest. Mieszko I włączył państwo Polan na stałe do chrześcijańskiej Europy nie tylko terytorialnie, ale przede wszystkim kulturowo. Krzyż jest zatem kamieniem węgielnym, na którym zbudowano nasz kraj i najważniejszym symbolem naszej tożsamości religijnej i narodowej.

Przez ponad 1040 lat Krzyż towarzyszy pokoleniom Polaków w trudnych chwilach naszej historii. Jest obecny w zrywach niepodległościowych, w Powstaniach: Listopadowym, Styczniowym, Warszawskim, w wystąpieniach robotniczych lat osiemdziesiątych XX wieku. Zawsze Krzyż podtrzymywał na duchu Polaków w trudnych chwilach i dawał im siłę. Nasi przodkowie przez wieki bronili Krzyża przed Turkami, Tatarami, Szwedami i Komunistami. Krzyże od wieków były i są stawiane na naszej ziemi w miejscach publicznych. Krzyże przydrożne, kapliczki, krzyże pomniki. Świadczą o naszej historii, o naszej tradycji i tożsamości .

Krzyż jest symbolem wyznania naszej wiary i naszej miłości do Chrystusa. Towarzyszy nam od pierwszych chwil naszego życia począwszy od krzyża w szpitalu na sali porodowej, podczas chrztu, podczas nauki w szkole, podczas pierwszej Komunii Świętej, Bierzmowania, przy zawarciu związku małżeńskiego, w pracy, w domu i w miejscach naszego wiecznego spoczynku. Jest obecny od narodzenia do śmierci. Towarzyszy nam przez całe życie, tym znakiem rozpoczynamy każdy dzień, daje możliwość zwrócenia się do Pana Boga w każdej chwili, w każdym miejscu i zawsze nas pokrzepia jego widok – bo to On jest siłą. Dla większości z nas jest oczywiste, że Krzyż jest w naszej Ojczyźnie obecny na każdym kroku, daje poczucie bezpieczeństwa, dlatego też nie czujemy się zagrożeni, gdy w Strasburgu zapadają wyroki. Większość powie: co tam, gdzie Strasburg, gdzie Warszawa, nasze krzyże są bezpieczne . Zastanówmy się, nie ma podziału na nasze czy wasze krzyże. Jest tylko jeden Krzyż jako symbol wiary dla katolika, bez względu na jego narodowość.

Wyrok w Strasburgu dotyczy każdego katolika, bo chodzi o dziedzictwo chrześcijańskiej Europy. W naszym kraju już znaleźli się prześladowcy, którzy wyciągają ręce, by zdejmować krzyże z miejsc publicznych, czy pozwolimy im na to?         NIE !!! NIE MOŻEMY !!!

 

Non possumus !!!

 

Rycerze Św. Jadwigi Królowej, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji związanej z wydanym wyrokiem Trybunału Strasburskiego odnośnie usunięcia krzyża w szkole publicznej, podejmują akcję zbierania podpisów w proteście przeciwko usuwaniu Krzyża, jako symbolu religijnego w miejscach publicznych. Domagamy się zagwarantowania obecności Krzyża w przestrzeni publicznej, jako symbolu religijnego w naszym kraju oraz na terenie całej Unii Europejskiej.

- Jeśli jesteś solidarny  w proteście przeciwko lekceważeniu narodu, który identyfikuje się z krzyżem Chrystusa,

- jeśli masz odwagę, aby bronić tego Krzyża,

- jeśli rozumiesz odpowiedzialność za Ojczyznę, naszą ziemię, tradycję, kulturę i historię z miłości do tego, co Polskę stanowi, poprzyj nas , módl się z nami. Nie możemy zawieść Boga, Ojczyzny i tych, co oddali za te wartości życie.                         

Non possumus!

Szukaj informacji na plakatach w swoim mieście, pytaj w swojej parafii, zadzwoń, napisz!

Rycerze Św. Jadwigi Królowej.

34-400 Nowy Targ.
ul. Ludźmierska 17

Tel. 697 120 334 

 Krucjata 2010

-         W obronie Krzyża przejedziemy konno od Krzyża Giewontu przez całą Polskę do Pomnika Trzech Krzyży w Gdańsku.

-         Rycerze organizują akcję zbierania podpisów w proteście przeciwko usuwaniu Krzyży, jako symboli religijnych z miejsc publicznych. Domagamy się zagwarantowania obecności Krzyża w przestrzeni publicznej, jako symbolu religijnego w naszym kraju oraz na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Kliknij na mapkę by wyświetlić trasę   
 
mapka
 
 

Crusade in Defense of the Holy Cross

Polish Christian history begins in the year 966, when our ancestors were baptized. Mieszko I joined the State Polan permanently to Christian Europe, not only territorially, but primarily cultural. The cross is thus the cornerstone on which our country was built and the most important symbol of our religious and national identity.

 

For over 1040 years is accompanied by cross generations of Poles in difficult times in our history. Is present in zrywach independence in the uprisings: November Uprising, January, Warsaw, in speeches by workers of the eighties of the twentieth century. The cross has always upheld the spirit of the Poles in difficult times and gave them strength. Our ancestors for centuries defended the Cross against the Turks, Tatars, Swedes, and the Communists. Crosses for centuries have been and are placed on our land in public places. Roadside crosses, chapels, crosses, monuments. Witness to our history, our tradition and identity.

 

The cross is a symbol of our religious faith and our love for Christ. Been with us from the first moments of our lives from the cross in the hospital for the delivery room, at his baptism, during school, during the first Holy Communion, Confirmation, at the marriage, at work, at home and places of our eternal rest. Is present from birth to Heath. Accompanies us throughout life, that mark start of each day makes it possible to refer to God anytime, anywhere and always refreshed at the sight of us – because he is a force. For most of us it is obvious that the cross is present in our country at every turn, gives a sense of security and therefore does not feel threatened when the sentences passed in Strasbourg. Most will say, what, where Strasbourg, where Warsaw, our crosses are safe. Consider, there is no division between our and your crosses. There is only one cross as a symbol of faith for Catholics, regardless of his nationality.

Case in Strasbourg to each and every Catholic, as far as the Christian heritage of Europe. Our country has found a persecutor, who stretch out their hands to remove crosses from public places, or allow them to do? NO! WE CAN NOT!

Comments are closed.