KASZTELANIA

REGUŁA RYCERSKA

Stan rycerski zakonem wszystkiego rycerstwa jest, gdzie zakon ów jednaki jako i powołanie jego jedne źródła w wierze świętej mające. W służbie stanu swojego rycerze braćmi są, a braterstwo owe, siłę i dumę rodzące, źródłem czci i honoru rycerskiego się stawa. Jakoż nie ma godniejszego stanu ludzkiego serca i ducha, któryby bardziej powołany był w płodności swojej: zacność rodzić, miłość ojczyzny krzepić i sumienność powołania swego sprawować.

Bo też wiadomym jest, iż człowiek dumny, honorem się kierujący, szacunku dla siebie potrzebuje i by na ten szacunek zasłużyć w życiu swojem wedle zasad reguły świętej rycerskiej podąża.
Przeto winien rycerz pamiętać kim jest i zważać na to co jego stan oznacza, pomnieć, że komu więcej poruczono od tego więcej
wymagać będą.

Pragnąc tedy by czystość ducha i godność, po wsze czasy, w stanie naszym rycerskim pozostawały,


Świętą regułę rycerską niniejszym spisujemy.

 

Modlitwa Rycerska o zwycięstwo dobra

 

Mścicielu pogwałconych praw Bożych, wspomóż nas w walce o zwycięstwo dobra w świecie. Nieprzyjaciel Boga, szatan, odwieczny przeciwnik prawdy i dobra, zdradliwymi ułudami rozbudza namiętności ludzkie, łowi dusze w zastawione sidła i ściąga pojmane na dno nędzy. Ileż dusz żyje w nieznajomości Boga i swych obowiązków względem Niego.

 

P: Święty Michale, Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,

W: Módl się za nami.

Ilu ludzi mimo wiedzy o Nim, grzeszy karygodnie obojętnością. Dzieciom brak poszanowania, posłuszeństwa, nawet miłości dla rodziców; młodzież często goni za zwodniczym czarem zmysłowych rozkoszy; chwilowe zachcianki rozbijają rodziny. Małżonkowie rozchodzą się, depcąc złożone Bogu święte przysięgi.

P: Święty Michale, Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,

W: Módl się za nami.

Przestępczość rośnie; dobra imię bliźniego, życie ludzkie utraciło swą wartość. Dzieci jednej Matki – Ojczyzny żyją w niezgodzie. Na świecie zarzewia walk nie wygasają. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przyczyną tych nędz, nieszczęść i klęsk są nieokiełznane namiętności ludzkie. A przewrotny duch ciemności roznieca je i wyzyskuje na zgubę przyjaciół Boga.

P: Święty Michale, Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,

W: Módl się za nami.

Inne modlitwy rycerskie

 

Przysięga Rycerska A.D. 2006

" Nie ulega wątpliwości, że pysznienie się szlachectwem,

Jak każda rzeczą na którą się nie pracowało, jest co najmniej

śmiesznością;

Ale i to nie mniej prawda,

Że lekceważenie pamiątek rodzinnych jest zarazem

Pomiataniem narodową przeszłością.

Szlachectwo mogło razić kogoś, gdy było przywilejem;

Dziś patrzymy na nie z poszanowaniem, jako na pamiątkę,

Nie daje ono żadnych praw ale wkłada obowiązki.

Spełniając je pochlubić się tym można.

Jest ciężarem więcej niż ozdobą,

A właśnie dlatego lekceważyć się go nie godzi.

U nas historia szlachty jest niemal historią kraju.

Ma ona strony ciemne, ale obfituje też w piękne i jasne"

 

Józef Ignacy Kraszewski

 

W czasie odpustu parafialnego 08.06. 2006 roku wiele osób było zdumionych obecnością i złożeniem przysięgi rycerskiej przez dwóch panów. Zdumionych pięknym strojem rycerskim, uroczystą pełną powagi i dostojeństwa rotą przysięgi. Pragnę więc kilka słów wyjaśnienia na ten temat podać. "Rycerskość" – wielu dziś – patrząc na nasze codzienne zmagania z rzeczywistością – nie pamięta nawet, że istnieje takie słowo w naszym słowniku. Inni kojarzą to pojęcie i zjawisko ze średniowieczem i uznają, że jest już od bardzo dawna nieaktualne. O rycerskości jednak pisze się i mówi coraz więcej w podręcznikach dobrego wychowania. Przypomina się, że cecha ta oznacza w pierwszym rzędzie to: " opiekuńczy stosunek do kobiety", ale również odwaga, wierność danemu słowu, dyskrecja, lojalność, taka postawa która powoduje, że nigdy nie wykorzystujemy cudzej słabości. Widzimy zatem wyraźnie jak bardzo potrzebną jest rycerskość a także ci, którzy zdecydowaną wolą będą jej przestrzegać. Z radością więc po odpowiednim przygotowaniu, zobowiązani do takich postaw i zachowań jesteśmy wszyscy a w szczególności ci którzy szukając swych "korzeni" odnajdują przy swoich przodkach "patenty" szlacheckie, odnajdują swoje herby. Pragniemy aby przy naszym kościele św. Jadwigi Królowej powstało a właściwie rozrosło się "Bractwo Rycerskie" – wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z księdzem Henrykiem Paśko.

 

" Ci tylko godni są lepszej przyszłości Którzy umieją czcić i szanować Przodków przeszłość"

Ks. Henryk Paśko

Comments are closed.